title
แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
UDONTHANI 2 (NONG HAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นที่จะรักษาทางหลวงให้ผู้ใช้ทางหลวง ได้ใช้ ทางหลวงที่ได้มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย สวยงาม โดยใช้วัสดุในท้องถิ่นและทรัพยากรที่มีอยู่ ให้เกิด ประโยชน์สูงสุดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซื้อปูนซีเมนต์ 03/05/2562 11,550.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 3,000 ลิตร 02/05/2562 87,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซื้อตลับหมึก 02/05/2562 5,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน รหัส 33500 ทางหลวงหมายเลข 2270 31/07/2562 498,315.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน รหัส 33500 ทางหลวงหมายเลข 2318 31/07/2562 498,315.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซื้อวัสดุงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2350 (งบซ่อมฉุกเฉิน) 29/08/2562 238,673.35 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) จ้างเหมารถแบคโฮเพื่อขุดวัสดุงานฟื้นฟูทางหลวง (งบซ่อมฉุกเฉิน) 29/08/2562 11,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) างเหมาโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ปี 2562 รหัสงาน 12100 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2096 ตอนควบคุม 0102 ตอน บ้านดุง - หนองกา ระหว่าง กม.44+454 - กม.46+395 (เป็นช่วงๆ) 11/09/2562 9,990,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซื้อวัสดุไฟฟ้า 5 รายการ 01/05/2562 99,590.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซื้อหลักนำทางชนิดอ่อนตัว 01/05/2562 98,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซื้อน้ำมันดีเซล 29/04/2562 88,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 29/04/2562 62,580.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซื้อ Hot mix 29/04/2562 97,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซื้อผงซับน้ำมัน 29/04/2562 99,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซื้อไฟฟ้า 4 รายการ 25/04/2562 99,880.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 144 รายการ