title
แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
UDONTHANI 2 (NONG HAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นที่จะรักษาทางหลวงให้ผู้ใช้ทางหลวง ได้ใช้ ทางหลวงที่ได้มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย สวยงาม โดยใช้วัสดุในท้องถิ่นและทรัพยากรที่มีอยู่ ให้เกิด ประโยชน์สูงสุดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2567 01/01/2567 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ติดตั้งไฟสัญญาณกระพริบ ทางหลวงหมายเลข 2329 22/01/2567 165,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซ่อมแซมเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว ทางหลวงหมายเลข 2410 03/01/2567 41,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) จ้างเหมาตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 22 2096 25/12/2566 99,964.80 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) แก้ไขบูรณะทางผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 2022 19/12/2566 489,700.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ติดตั้งไฟสัญญาณกระพริบ ทางหลวงหมายเลข 2096 2092 18/12/2566 132,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2566 01/12/2566 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ 18/12/2566 8,540.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซ่อมแซมหน่วยบริการประชาชนตำรวจ ทางหลวงหนองหาน 22/11/2566 60,810.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 01/11/2566 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) รื้อถอนและก่อสร้างศาลาทางหลวง 19/10/2566 150,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ติดตั้งไฟกระพริบระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ทางหลวงหมายเลข 227 08/11/2566 132,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ก่อสร้างศาลาทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 22 08/11/2566 146,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) รื้อถอนและก่อสร้างศาลาทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2022 20/10/2566 150,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) จ้างซ่อมเครื่องใช้สำนักงาน 21/11/2566 5,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 799 รายการ