title
แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
UDONTHANI 2 (NONG HAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นที่จะรักษาทางหลวงให้ผู้ใช้ทางหลวง ได้ใช้ ทางหลวงที่ได้มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย สวยงาม โดยใช้วัสดุในท้องถิ่นและทรัพยากรที่มีอยู่ ให้เกิด ประโยชน์สูงสุดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ผลิตและติดตั้งเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 2023 05/01/2564 429,769.95 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ติดตั้งไฟสัญญาณจราจร (ไฟกระพริบ) และติดตั้งป้ายเตือนทางแยก 06/01/2564 313,440.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ตัดหญ้าสองข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 2329 2312 24/12/2563 99,243.23 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 22 21/12/2563 56,100.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ตัดหญ้าสองข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 22 23/12/2563 99,802.35 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ตัดหญ้าสองข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 2255 2410 23/12/2563 99,747.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 2096 2092 2230 22/12/2563 99,998.55 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ตัดหญ้าลาดข้างทาง 227 2023 2239 21/12/2563 99,778.50 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ตัดหญ้าลาดข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 2239 2393 16/12/2563 99,463.50 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 2096 14/12/2563 99,411.30 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) จ้างตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 2023 14/12/2563 99,883.80 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ติดตั้งไฟสัญญาณกระพริบ ทางหลวงหมายเลข 227 09/12/2563 313,555.20 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) จ้างเหมาก่อสร้างศาลาทางหลวง (ก่อสร้างใหม่) Type B 04/12/2563 161,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ ทางหลวงหมายเลข 2410 ที่ กม.0+260 03/12/2563 401,095.45 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ติดตั้งไฟสัญญาณกระพริบ ทางหลวงหมายเลข 2023 01/12/2563 209,036.80 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 502 รายการ