title
แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
UDONTHANI 2 (NONG HAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นที่จะรักษาทางหลวงให้ผู้ใช้ทางหลวง ได้ใช้ ทางหลวงที่ได้มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย สวยงาม โดยใช้วัสดุในท้องถิ่นและทรัพยากรที่มีอยู่ ให้เกิด ประโยชน์สูงสุดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
76 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซื้อวัสดุก่อสร้าง 7 รายการ 09/01/2563 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
77 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซื้อกรวยยาง 03/01/2563 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
78 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซื้อป้ายไวนิล 7 รายการ 02/01/2563 40.05 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
79 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซื้อวัสดุก่อสร้าง 4 รายการ 02/01/2563 61,020.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
80 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซื้อปุ๋ย 5 รายการ 27/12/2562 57,100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
81 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซื้อวัสดุก่อสร้าง 8 รายการ 27/12/2562 22,130.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
82 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซื้อแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน2,000 ลิตร 27/12/2562 54,180.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
83 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซื้อปุ๋ย 5 รายการ 26/12/2562 80,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
84 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซื้อวัสดุก่อสร้าง 4รายการ 26/12/2562 99,450.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
85 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซื้อหลักนำทาง 26/12/2562 55,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
86 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซื้อปุ๋ย จำนวน 4 รายการ 25/12/2562 58,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
87 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 2022 2096 2318 18/09/2563 99,981.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
88 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ผลิตป้ายจราจร ปริมาณงาน 89.10 ตร.ม. 15/09/2563 299,376.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
89 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ตัดหญ้าสองข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 2023 16/09/2563 99,883.80 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
90 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ตัดหญ้าลาดข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 2239 2023 15/09/2563 99,818.33 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 76 ถึง 90 จาก 458 รายการ