title
แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
UDONTHANI 2 (NONG HAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นที่จะรักษาทางหลวงให้ผู้ใช้ทางหลวง ได้ใช้ ทางหลวงที่ได้มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย สวยงาม โดยใช้วัสดุในท้องถิ่นและทรัพยากรที่มีอยู่ ให้เกิด ประโยชน์สูงสุดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
61 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซ์้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 02/03/2563 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
62 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซื้อน้ำมันดีเซล 18/02/2563 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
63 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซื้อวัสดุไฟฟ้า 8 รายการ 31/01/2563 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
64 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซื้อวัสดุไฟฟ้า 8 รายการ 30/01/2563 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
65 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซื้อท่อคอนกรีต 28/01/2562 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
66 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร 22/01/2563 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
67 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซื้อน้ำมันดีเซล 21/01/2563 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
68 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซื้อวัสดุก่อสร้าง 3 รายการ 16/01/2563 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
69 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซื้อน้ำมันดีเซล 14/01/2563 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
70 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) วัสดุก่อสร้าง 6 รายการ 14/01/2563 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
71 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซื้อวัสดุไฟฟ้า 5 รายการ 13/01/2563 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
72 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซื้อวัสดุก่อสร้าง 6 รายการ 09/01/2563 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
73 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซื้อป้ายไวนิล 3รายการ 16/01/2563 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
74 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซื้อหลักกิโลเมตร 16/01/2563 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
75 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซื้อแผงควบคุมไฟสัญญาณจราจร 09/01/2563 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 61 ถึง 75 จาก 458 รายการ