title
แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
UDONTHANI 2 (NONG HAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นที่จะรักษาทางหลวงให้ผู้ใช้ทางหลวง ได้ใช้ ทางหลวงที่ได้มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย สวยงาม โดยใช้วัสดุในท้องถิ่นและทรัพยากรที่มีอยู่ ให้เกิด ประโยชน์สูงสุดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
91 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) งานปรับปรุงความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 2231 ที่ กม.3+800 02/09/2563 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
92 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ตัดหญ้าลาดข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 227 2289 02/09/2563 96,786.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
93 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ตัดหญ้าสองข้างทาง 2255 2410 02/09/2563 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
94 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 2096 2092 2230 25/08/2563 99,998.55 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
95 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ตัดหญ้าสองข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 2025 2231 2350 2393 25/08/2563 99,748.80 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
96 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ตัดหญ้าสองข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 22 17/08/2563 99,802.35 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
97 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซ่อมแซม ปรับปรุงเปลี่ยนฝารางและขุดลอกรางระบายน้ำ 10/06/2563 302,489.20 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
98 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ตัดหญ้าลาดข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 2239 07/08/2563 99,898.43 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
99 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 2096 22 06/08/2563 99,964.80 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
100 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ติดตั้งเป้าสะพาน 06/08/2563 99,660.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
101 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ตัดหญ้าสองข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 2022 03/08/2563 99,837.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
102 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ตัดหญ้าลาดข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 2023 2393 13/07/2563 99,839.25 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
103 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ตัดหญ้าลาดข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 2023 2393 28/07/2563 90.95 ยกเลิก เพิ่มเติม
104 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซ่อมแซมศาลาทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 22 ด้าน LT. และ RT. 14/07/2563 96,960.80 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
105 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 2096 2092 2230 10/07/2563 99,998.55 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 91 ถึง 105 จาก 458 รายการ