title
แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
UDONTHANI 2 (NONG HAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นที่จะรักษาทางหลวงให้ผู้ใช้ทางหลวง ได้ใช้ ทางหลวงที่ได้มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย สวยงาม โดยใช้วัสดุในท้องถิ่นและทรัพยากรที่มีอยู่ ให้เกิด ประโยชน์สูงสุดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
16 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซื้อน้ำมันดีเซล 11/06/2563 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
17 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซื้อวัสดุก่อสร้าง 9 รายการ 11/06/2563 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
18 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซื้อวัสดุก่อสร้าง 6 รายการ 11/06/2563 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
19 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซื้อยาง จำนวน3รายการ 10/06/2563 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
20 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซื้อหลักนำทาง 09/06/2563 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
21 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซื้อวัสดุสำนักงาน 09/06/2563 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
22 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซื้อแบริเออร์พลาสติก 08/06/2563 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
23 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซื้อวัสดุไฟฟ้า 7 รายการ 08/06/2563 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
24 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซื้อวัสดุไฟฟ้า 4 รายการ 20/05/2563 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
25 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซื้อวัสดุก่อสร้าง 4 รายการ 18/05/2563 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
26 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซื้อน้ำมันดีเซล 13/05/2563 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
27 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซื้อวัสดุสำนักงาน 12 รายการ 07/05/2563 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
28 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า 13/05/2563 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
29 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 30/04/2563 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
30 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซื้อน้ำมันดีเซล 30/04/2563 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 16 ถึง 30 จาก 458 รายการ