title
แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
UDONTHANI 2 (NONG HAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นที่จะรักษาทางหลวงให้ผู้ใช้ทางหลวง ได้ใช้ ทางหลวงที่ได้มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย สวยงาม โดยใช้วัสดุในท้องถิ่นและทรัพยากรที่มีอยู่ ให้เกิด ประโยชน์สูงสุดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
106 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ตัดหญ้าสองข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 2023 ตอนน้ำฆ้อง-ศรีธาตุ 03/07/2563 99,883.80 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
107 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ล้างเครื่องปรับอากาศ 25/06/2563 6,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
108 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ตัดหญ้าสองข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 2312 25/06/2563 99,596.25 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
109 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) งานผลิตป้ายจราจร เพื่อใช้ในเขตควบคุมของแขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) 22/06/2563 499,129.65 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
110 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2023 ที่ กม.54+955 งานบรูณะทรัพย์สิน 19/06/2563 35,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
111 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) จ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 2025 2231 2350 2393 18/06/2563 99,748.80 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
112 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 3 รายการ 18/06/2563 5,695.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
113 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ตัดหญ้าลาดข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 227 2289 2023 18/06/2563 99,878.63 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
114 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ตัดหญ้าสองข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 2255 2410 10/06/2563 99,747.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
115 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 22 2096 08/06/2563 99,964.80 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
116 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ตัดหญ้าสองข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 2022 ตอน นิคม-บ้านดุง 07/05/2563 99,837.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
117 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 2410 ตอนบ้านเหล่า-ดอนกลอย ระหว่าง กม.18+300-กม.18+700 (โรงเรียนหว้านใหญ่ประชาคม) 18/05/2563 93,305.80 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
118 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 22 ตอน หนองขาม-หนองหาน ระหว่าง กม.7+000-กม.36+070 13/05/2563 99,802.35 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
119 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 2096 2230 2092 05/05/2563 99,998.55 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
120 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ตัดหญ้าลาดข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 2239 2393 05/05/2563 99,383.63 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 106 ถึง 120 จาก 458 รายการ