title
แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
UDONTHANI 2 (NONG HAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นที่จะรักษาทางหลวงให้ผู้ใช้ทางหลวง ได้ใช้ ทางหลวงที่ได้มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย สวยงาม โดยใช้วัสดุในท้องถิ่นและทรัพยากรที่มีอยู่ ให้เกิด ประโยชน์สูงสุดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
46 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซื้อแบริเออร์ 31/03/2563 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
47 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซื้อวัสดุก่อสร้าง 4 รายการ 30/03/2563 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
48 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซื้อน้ำมันดีเซล 4000 ลิตร 25/03/2563 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
49 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซื้อน้ำมันดีเซล (ด่าน) 19/03/2563 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
50 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซื้อหมึก 3 รายการ 19/03/2563 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
51 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซื้อวัสดุสำนักงาน 15 รายการ 18/03/2563 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
52 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซื้อวัสดุก่อสร้าง 4 รายการ 18/03/2563 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
53 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 17/03/2563 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
54 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซื้อแผ่นสติ๊กเกอร์ 4 รายการ 16/03/2563 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
55 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซื้อหินคลุก 12/03/2563 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
56 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซื้อหินคลุก 11/03/2563 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
57 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซื้อเสาป้าย 2 รายการ 11/03/2563 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
58 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซื้อหิน 2 รายการ 09/03/2563 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
59 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซื้อน้ำมันดีเซล 09/03/2563 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
60 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซื้อวัสดุก่อสร้าง 04/03/2563 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 46 ถึง 60 จาก 458 รายการ