title
แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
UDONTHANI 2 (NONG HAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นที่จะรักษาทางหลวงให้ผู้ใช้ทางหลวง ได้ใช้ ทางหลวงที่ได้มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย สวยงาม โดยใช้วัสดุในท้องถิ่นและทรัพยากรที่มีอยู่ ให้เกิด ประโยชน์สูงสุดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
361 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) จ้างเหมาตัดหญ้าลาดข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 227 2023 12/06/2562 99,969.75 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
362 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) จ้างเหมาตัดหญ้าลาดข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 2393 2289 06/06/2562 99,943.43 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
363 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) จ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 2022 04/06/2562 99,837.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
364 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) จ้างเหมาตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 2023 2231 04/06/2562 99,781.20 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
365 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) จ้างเหมาติดตั้งแบริเออร์พลาสติกและหลักนำทางชนิดอ่อนตัว งานบรูณะทรัพย์สิน 29/05/2562 37,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
366 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) จ้างเหมาติดตั้งแบริเออร์พลาสติก งานบรูณะทรัพย์สิน 29/05/2562 51,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
367 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) จ้างเหมาซ่อมแซมป้ายเตือนแนวทาง งานบรูณะทรัพย์สิน 29/05/2562 8,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
368 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง งานบรูณะทรัพย์สิน 29/05/2562 36,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
369 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) จ้างเหมาตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 2025 2350 29/05/2562 99,789.75 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
370 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) จ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 2312 2410 29/05/2562 99,303.47 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
371 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) จ้างเหมาตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 2022 2096 21/05/2562 99,908.10 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
372 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) จ้างเหมาก่อสร้างศาลาทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2023 15/05/2562 208,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
373 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) จ้างเหมาก่อสร้างศาลาทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2239 22 14/05/2562 330,100.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
374 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) จ้างเหมาติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2023 14/05/2562 361,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
375 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) จ้างเหมาตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 22 2096 14/05/2562 99,900.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 361 ถึง 375 จาก 458 รายการ