title
แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
UDONTHANI 2 (NONG HAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นที่จะรักษาทางหลวงให้ผู้ใช้ทางหลวง ได้ใช้ ทางหลวงที่ได้มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย สวยงาม โดยใช้วัสดุในท้องถิ่นและทรัพยากรที่มีอยู่ ให้เกิด ประโยชน์สูงสุดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
411 14/02/2562 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
412 14/02/2562 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 3,000 ลิตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
413 11/02/2562 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซื้อ Hot mix เผยแพร่ขึ้นเว็บ
414 08/02/2562 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซื้อน้ำดีเซล จำนวน 3,000 ลิตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
415 06/02/2562 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
416 06/02/2562 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซื้อ Hot mix เผยแพร่ขึ้นเว็บ
417 05/02/2562 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซื้อ Hot mix เผยแพร่ขึ้นเว็บ
418 04/02/2562 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
419 31/01/2562 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) งานจ้างเหมาติดตั้งราวกันอันตราย เผยแพร่ขึ้นเว็บ
420 07/01/2562 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) จ้างเหมาทำงานแผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 411 ถึง 420 จาก 423 รายการ