title
แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
UDONTHANI 2 (NONG HAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นที่จะรักษาทางหลวงให้ผู้ใช้ทางหลวง ได้ใช้ ทางหลวงที่ได้มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย สวยงาม โดยใช้วัสดุในท้องถิ่นและทรัพยากรที่มีอยู่ ให้เกิด ประโยชน์สูงสุดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
71 17/04/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 2096 ระหว่าง กม.39+350-กม.40+000 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
72 17/04/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซ่อมแซมศาลาทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2096 ตอน หนองเม็ก-บ้านดุง ที่ กม.35+320 LT.และ กม.35+347 RT. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
73 17/04/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) หลักนำทาง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
74 16/04/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซื้อวัสดุก่อสร้าง 5 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
75 16/04/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซื้อวัสดุก่อสร้าง 5รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
76 16/04/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซื้อวัสดุก่อสร้าง 5รายการ ยกเลิกแผน
77 15/04/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซื้อวัสดุสำนักงาน 12 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
78 15/04/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซื้อแผ่นสะท้อนแสง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
79 15/04/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซ่อมแซมศาลาทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2022 ที่ กม.0+990 ด้านขวาทางและ กม.11+778 ด้านซ้ายทาง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
80 14/04/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซื้อวัสดุก่อสร้าง 8 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 71 ถึง 80 จาก 417 รายการ