title
แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
UDONTHANI 2 (NONG HAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นที่จะรักษาทางหลวงให้ผู้ใช้ทางหลวง ได้ใช้ ทางหลวงที่ได้มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย สวยงาม โดยใช้วัสดุในท้องถิ่นและทรัพยากรที่มีอยู่ ให้เกิด ประโยชน์สูงสุดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
61 07/05/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซื้อวัสดุสำนักงาน 12 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
62 07/05/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ตัดหญ้าสองข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 2022 ตอน นิคม-บ้านดุง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
63 05/05/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ตัดหญ้าลาดข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 2239 2393. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
64 05/05/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ตัดหญ้าลาดข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 2096 2230 2092 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
65 30/04/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซื้อน้ำมันดีเซล เผยแพร่ขึ้นเว็บ
66 30/04/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซื้อน้ำแก๊สโซฮอล์ 91 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
67 29/04/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซื้อปุ๋ย 4 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
68 23/04/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซ่อมแซมศาลาทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2023 ตอน ศรีธาตุ-วังสามหมอ ที่ กม.49+909 LT. และ กม.60+614 RT. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
69 20/04/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยทางหลวงหมายเลข 22 ตอน หนองหาน-บ้านยา ระหว่าง กม.35+850-กม.36+060 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
70 20/04/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซ่อมแซมศาลาทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 22 ตอน หนองขาม-หนองหาน ที่ กม.20+730 RT.และ กม.32+635 RT. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 61 ถึง 70 จาก 417 รายการ