title
แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
UDONTHANI 2 (NONG HAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นที่จะรักษาทางหลวงให้ผู้ใช้ทางหลวง ได้ใช้ ทางหลวงที่ได้มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย สวยงาม โดยใช้วัสดุในท้องถิ่นและทรัพยากรที่มีอยู่ ให้เกิด ประโยชน์สูงสุดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
51 09/06/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซื้อหลักนำทาง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
52 08/06/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซื้อวัสดุไฟฟ้า 7 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
53 08/06/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซื้อแบริเออร์พลาสติก เผยแพร่ขึ้นเว็บ
54 08/06/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 22 2096 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
55 20/05/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซื้อวัสดุไฟฟ้า 5 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
56 18/05/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซื้อวัสดุก่อสร้าง 4 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
57 18/05/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 2410 ตอนบ้านเหล่า-ดอนกลอย ระหว่าง กม.18+300-กม.18+700 (โรงเรียนหว้านใหญ่ประชาคม) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
58 13/05/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 22 ตอน หนองขาม-หนองหาน ระหว่าง กม.7+000-กม.36+070. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
59 13/05/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซื้อน้ำมันดีเซล เผยแพร่ขึ้นเว็บ
60 13/05/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 51 ถึง 60 จาก 417 รายการ