title
แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
UDONTHANI 2 (NONG HAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นที่จะรักษาทางหลวงให้ผู้ใช้ทางหลวง ได้ใช้ ทางหลวงที่ได้มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย สวยงาม โดยใช้วัสดุในท้องถิ่นและทรัพยากรที่มีอยู่ ให้เกิด ประโยชน์สูงสุดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
41 16/06/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซื้อวัสดุก่อสร้าง 3 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
42 15/06/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซื้อผงซับน้ำมัน เผยแพร่ขึ้นเว็บ
43 15/06/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซื้อยาง MC-70 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
44 11/06/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซื้อวัสดุก่อสร้าง 6 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
45 11/06/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซื้อวัสดุก่อสร้าง 9 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
46 11/06/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซื้อน้ำมันดีเซล เผยแพร่ขึ้นเว็บ
47 10/06/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซื้อยาง จำนวน 3 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
48 10/06/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ตัดหญ้าสองข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 2255 2410 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
49 10/06/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซ่อมแซม ปรับปรุงเปลี่ยนฝารางและขุดลอกรางระบายน้ำ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
50 09/06/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซื้อวัสดุสำนักงาน 4 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 41 ถึง 50 จาก 417 รายการ