title
แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
UDONTHANI 2 (NONG HAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นที่จะรักษาทางหลวงให้ผู้ใช้ทางหลวง ได้ใช้ ทางหลวงที่ได้มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย สวยงาม โดยใช้วัสดุในท้องถิ่นและทรัพยากรที่มีอยู่ ให้เกิด ประโยชน์สูงสุดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
401 07/03/2562 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซื้อหลักนำทางชนิดอ่อนตัว เผยแพร่ขึ้นเว็บ
402 07/03/2562 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 3,000 ลิตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
403 05/03/2562 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ จำนวน 2,000 ลิตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
404 04/03/2562 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซื้อหลักนำทางชนิดอ่อนตัว เผยแพร่ขึ้นเว็บ
405 28/02/2562 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 3,000 ลิตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
406 26/02/2562 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) จ้างเหมาก่อสร้างศาลาทางหลวงใหม่ (ทดแทนของเดิม) และย้ายจุดก่อสร้างศาลาทางหลวงใหม่ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
407 25/02/2562 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซื้อกระดาษ A4 จำนวน 100 รีม เผยแพร่ขึ้นเว็บ
408 21/02/2562 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซื้อน้ำมันดีเซล 3,000 ลิตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
409 21/02/2562 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
410 15/02/2562 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายาการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 401 ถึง 410 จาก 423 รายการ