title
แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
UDONTHANI 2 (NONG HAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นที่จะรักษาทางหลวงให้ผู้ใช้ทางหลวง ได้ใช้ ทางหลวงที่ได้มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย สวยงาม โดยใช้วัสดุในท้องถิ่นและทรัพยากรที่มีอยู่ ให้เกิด ประโยชน์สูงสุดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
321 12/06/2562 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) จ้างเหมาตัดหญ้าลาดข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 227 2023 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
322 11/06/2562 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 2000 ลิตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
323 11/06/2562 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซื้อสีจราจร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
324 10/06/2562 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซื้อยาง จำนวน3 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
325 10/06/2562 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
326 06/06/2562 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซื้อ Hot mix เผยแพร่ขึ้นเว็บ
327 06/06/2562 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
328 06/06/2562 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) จ้างเหมาตัดหญ้าลาดข้างทาง ทางหลวงหมาย่เลข 2393 2289 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
329 05/06/2562 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 3000 ลิตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
330 05/06/2562 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซื้อแผ่นสะท้อนแสง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 321 ถึง 330 จาก 417 รายการ