title
แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
UDONTHANI 2 (NONG HAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นที่จะรักษาทางหลวงให้ผู้ใช้ทางหลวง ได้ใช้ ทางหลวงที่ได้มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย สวยงาม โดยใช้วัสดุในท้องถิ่นและทรัพยากรที่มีอยู่ ให้เกิด ประโยชน์สูงสุดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
311 24/06/2562 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซื้อยาง จำนวน 3 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
312 24/06/2562 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
313 24/06/2562 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
314 24/06/2562 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 2400 ลิตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
315 24/06/2562 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) จ้างเหมาตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 22 2096 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
316 24/06/2562 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) จ้างเหมาซ่อมแซมป้ายเตือนโรงเรียนและหลักนำทาง งานบรูณะทรัพย์สิน เผยแพร่ขึ้นเว็บ
317 20/06/2562 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) จ้างเหมาตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 2025 2231 2350 2393 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
318 17/06/2562 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซื้อแผ่นสะท้อนแสง จำนวน 3 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
319 17/06/2562 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
320 12/06/2562 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 311 ถึง 320 จาก 417 รายการ