title
แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
UDONTHANI 2 (NONG HAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นที่จะรักษาทางหลวงให้ผู้ใช้ทางหลวง ได้ใช้ ทางหลวงที่ได้มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย สวยงาม โดยใช้วัสดุในท้องถิ่นและทรัพยากรที่มีอยู่ ให้เกิด ประโยชน์สูงสุดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
21 13/07/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ตัดหญ้าลาดข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 2023 2393 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
22 10/07/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 2096 2092 2230 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
23 03/07/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ตัดหญ้าสองข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 2023 ตอนน้ำฆ้อง-ศรีธาตุ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
24 25/06/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) จ้างตัดหญ้าสองข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 2312 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
25 25/06/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ล้างเครื่องปรับอากาศ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
26 24/06/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซื้อแผ่นสะท้อนแสง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
27 24/06/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซื้อน้ำมันดีเชล เผยแพร่ขึ้นเว็บ
28 23/06/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซื้อหิน 3 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
29 22/06/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซื้อเป้าสะท้อนแสง 3 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
30 22/06/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 21 ถึง 30 จาก 417 รายการ