title
แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
UDONTHANI 2 (NONG HAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นที่จะรักษาทางหลวงให้ผู้ใช้ทางหลวง ได้ใช้ ทางหลวงที่ได้มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย สวยงาม โดยใช้วัสดุในท้องถิ่นและทรัพยากรที่มีอยู่ ให้เกิด ประโยชน์สูงสุดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
11 02/09/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) งานปรับปรุงความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 2231 ที่ กม.3+800 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
12 25/08/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ตัดหญ้าสองข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 2025 2231 2350 2393 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
13 25/08/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 2096 2092 2230 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
14 17/08/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ตัดหญ้าสองข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 22 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
15 07/08/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ตัดหญ้าลาดข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 2239 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
16 06/08/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) จ้างติดตั้งเป้าสะพาน เผยแพร่ขึ้นเว็บ
17 06/08/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 2096 22 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
18 03/08/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ตัดหญ้าสองข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 2022 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
19 14/07/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซ่อมแซมศาลาทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 22 ด้าน LT. และ RT. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
20 13/07/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ตัดหญ้าลาดข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 2023 2393 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 11 ถึง 20 จาก 417 รายการ