title
แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
UDONTHANI 2 (NONG HAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นที่จะรักษาทางหลวงให้ผู้ใช้ทางหลวง ได้ใช้ ทางหลวงที่ได้มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย สวยงาม โดยใช้วัสดุในท้องถิ่นและทรัพยากรที่มีอยู่ ให้เกิด ประโยชน์สูงสุดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 20/10/2566 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซื้อท่อคสล. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 18/01/2566 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 2289 ตอน ลำพันชาด - วังสามหมอ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 26/12/2565 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2096 ตอน หนองเม็ก - บ้านดุง - หนองกา ระหว่าง กม.0+003 - กม.61+030 (เป็นช่วง ๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 23/12/2565 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซ่อมแซมห้องน้ำประชาชน ตำรวจทางหลวงหนองหาน เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 23/12/2565 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซ่อมแซมไฟส่องสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2350 ตอน หนองหาน - กุมภวาปี ระหว่าง กม.0+000 - กม.34+028 (เป็นช่วง ๆ) ทางหลวงหมายเลข 2025 ตอน ห้วยเกิ้ง - กุมภวาปี ระหว่าง กม.0+000 - 14+100 (เป็นช่วง ๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 22/12/2565 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซ่อมแซมแบริเออร์คอนกรีต และแบริเออร์พลาสติก งานบุรณะทรัพย์สิน เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 22/12/2565 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซ่อมแซมเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยวและเสาป้ายจราจร งานบูรณะทรัพย์สิน เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 22/12/2565 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซ่อมแซมราวกันอันตราย ป้ายเตือนแนวทาง โคมไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว งานบูรณะทรัพย์สิน เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 22/12/2565 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซ่อมแซมหลักกิโลเมตรและเสาไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยว งานบูรณะทรัพย์สิน เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 15/12/2565 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ทางหลวงหมายเลข 22 ตอน หนองหาน - บ้านยา ระหว่าง กม.36+070 - กม.56+050 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 704 รายการ