title
แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
UDONTHANI 2 (NONG HAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นที่จะรักษาทางหลวงให้ผู้ใช้ทางหลวง ได้ใช้ ทางหลวงที่ได้มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย สวยงาม โดยใช้วัสดุในท้องถิ่นและทรัพยากรที่มีอยู่ ให้เกิด ประโยชน์สูงสุดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 12/06/2562 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) จ้างเหมาตัดหญ้าลาดข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 227 2023 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 06/06/2562 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) จ้างเหมาตัดหญ้าลาดข้างทาง ทางหลวงหมาย่เลข 2393 2289 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 04/06/2562 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) จ้างเหมาตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 2023 2231 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 04/06/2562 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) จ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 2022 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 29/05/2562 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) จ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 2312 2410 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 29/05/2562 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) จ้างเหมาตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 2025 2350 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 21/05/2562 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) จ้างเหมาตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 2022 2096 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 15/05/2562 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) จ้างเหมาก่อสร้างศาลาทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2023 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 14/05/2562 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) จ้างเหมาตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 22 2096 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 14/05/2562 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) จ้างเหมาติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2023 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 52 รายการ