title
แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
UDONTHANI 2 (NONG HAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นที่จะรักษาทางหลวงให้ผู้ใช้ทางหลวง ได้ใช้ ทางหลวงที่ได้มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย สวยงาม โดยใช้วัสดุในท้องถิ่นและทรัพยากรที่มีอยู่ ให้เกิด ประโยชน์สูงสุดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 06/01/2564 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ติดตั้งไฟสัญญาณจราจร (ไฟกระพริบ) และติดตั้งป้ายเตือนทางแยก เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 05/01/2564 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ผลิตและติดตั้งเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 2023 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 24/12/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ตัดหญ้าสองข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 2329 2312 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 23/12/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ตัดหญ้าสองข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 2255 2410 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 23/12/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ตัดหญ้าสองข้าง ทางหลวงหมายเลข 22 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 22/12/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 2096 2092 2230 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 21/12/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 22 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 21/12/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ตัดหญ้าลาดข้างทาง 227 2023 2239 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 16/12/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ตัดหญ้าลาดข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 2239 2393 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 14/12/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) จ้างตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 2023 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 462 รายการ