title
แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
UDONTHANI 2 (NONG HAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นที่จะรักษาทางหลวงให้ผู้ใช้ทางหลวง ได้ใช้ ทางหลวงที่ได้มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย สวยงาม โดยใช้วัสดุในท้องถิ่นและทรัพยากรที่มีอยู่ ให้เกิด ประโยชน์สูงสุดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 29/08/2562 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) จ้างเหมารถแบคโฮเพื่อขุดวัสดุงานฟื้นฟูทางหลวง (งบซ่อมฉุกเฉิน) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 29/08/2562 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซื้อวัสดุงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2350 (งบซ่อมฉุกเฉิน) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 13/08/2562 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) จ้างเหมาโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ปี 2562 รหัสงาน 12100 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2096 ตอนควบคุม 0102 ตอน บ้านดุง - หนองกา ระหว่าง กม.44+454 - กม.46+395 (เป็นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 08/08/2562 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) จ้างเหมาตัดหญ้าลาดข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 2393 2023 2025 2231 2350 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 08/08/2562 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) จ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 2022 2096 22 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 07/08/2562 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) จ้างเหมาซ่อมแซมป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 2350 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 31/07/2562 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน รหัส 33500 ทางหลวงหมายเลข 2318 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 31/07/2562 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน รหัส 33500 ทางหลวงหมายเลข 2270 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 30/07/2562 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง งานบรูณะทรัพย์สิน เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 30/07/2562 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) จ้างเหมาติดตั้งเป้าสะท้อนแสง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 98 รายการ