title
แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
UDONTHANI 2 (NONG HAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นที่จะรักษาทางหลวงให้ผู้ใช้ทางหลวง ได้ใช้ ทางหลวงที่ได้มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย สวยงาม โดยใช้วัสดุในท้องถิ่นและทรัพยากรที่มีอยู่ ให้เกิด ประโยชน์สูงสุดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 18/09/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 2022 2096 2318 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 16/09/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ตัดหญ้าสองข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 2023 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 15/09/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ผลิตป้ายจราจร ปริมาณงาน 89.10 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 15/09/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ตัดหญ้าลาดข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 2239 2023 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 02/09/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ตัดหญ้าสองข้างทาง 2255 2410 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 02/09/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ตัดหญ้าลาดข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 227 2289 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 02/09/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) งานปรับปรุงความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 2231 ที่ กม.3+800 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 25/08/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ตัดหญ้าสองข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 2025 2231 2350 2393 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 25/08/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 2096 2092 2230 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 17/08/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ตัดหญ้าสองข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 22 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 325 รายการ