title
แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
UDONTHANI 2 (NONG HAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นที่จะรักษาทางหลวงให้ผู้ใช้ทางหลวง ได้ใช้ ทางหลวงที่ได้มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย สวยงาม โดยใช้วัสดุในท้องถิ่นและทรัพยากรที่มีอยู่ ให้เกิด ประโยชน์สูงสุดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
121 จ้างเหมาติดตั้งราวกันอันตราย 22/04/2562 624/จ.62/184 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
122 ปรับปรุงทางเท้าบริเวณหน้าโรงเรียน 22/04/2562 624/จ.62/183 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
123 จ้างเหมาทำทางเท้า ทางหลวงหมายเลข 2255 22/04/2562 624/จ.62/182 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
124 จ้างเหมาตีเส้นจราจรและติดตั้งป้ายจราจร 03/04/2562 624/จ.62/165 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
125 จ้างเหมาตัดหญ้าทางหลวงหมายเลข 2239 28/03/2562 624/จ.62/162 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
126 จ้างเหมาตัดหญ้าทางหลวงหมายเลข 2025 2350 26/03/2562 624/จ.62/158 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
127 จ้างเหมาตัดหญ้าทางหลวงหมายเลข 22 2096 26/03/2562 624/จ.62/157 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
128 จ้างเหมาตัดหญ้าทางหลวงหมายเลข 2255 2410 20/03/2562 624/จ.62/154 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
129 จ้างเหมาก่อสร้างศาลาทางหลวงใหม่ (ทดแทนของเดิม) และย้ายจุดก่อสร้างศาลาทางหลวงใหม่ 26/02/2562 624/จ.62/139 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
130 จ้างเหมาติดตั้งราวกันอันตราย 31/01/2562 624/จ.62/120 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
131 จ้างเหมาซ่อมแซมราวกันอันตราย งานบูรณะทรัพย์สิน 30/01/2562 624/จ.62/117 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
132 จ้างเหมาติดตั้งแบริเออร์พลาสติกและเสาป้ายจราจร 25/12/2561 624/จ.62/077 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
133 จ้างเหมาตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 2022 25/12/2561 624/จ.62/077 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
134 จ้างเหมาตัดหญ้าลาดข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 227 2289 18/12/2561 624/จ.62/075 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
135 จ้างเหมาตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 2255 2410 14/12/2561 624/จ.62/068 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
แสดง 121 ถึง 135 จาก 137 รายการ