title
แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
UDONTHANI 2 (NONG HAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นที่จะรักษาทางหลวงให้ผู้ใช้ทางหลวง ได้ใช้ ทางหลวงที่ได้มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย สวยงาม โดยใช้วัสดุในท้องถิ่นและทรัพยากรที่มีอยู่ ให้เกิด ประโยชน์สูงสุดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
106 จ้างเหมาตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 2023 2231 04/06/2562 624/จ.62/227 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
107 จ้างเหมาติดตั้งแบริเออร์พลาสติกและหลักนำทางชนิดอ่อนตัว งานบรูณะทรัพย์สิน 29/05/2562 624/จ.62/220 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
108 จ้างเหมาติดตั้งแบริเออร์พลาสติก งานบรูณะทรัพย์สิน 29/05/2562 624/จ.62/219 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
109 จ้างเหมาซ่อมแซมป้ายเตือนแนวทาง งานบรูณะทรัพย์สิน 29/05/2562 624/จ.62/218 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
110 จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง งานบรูณะทรัพย์สิน 29/05/2562 624/จ.62/217 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
111 จ้างเหมาตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 2025 2350 29/05/2562 624/จ.62/216 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
112 จ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 2312 2410 29/05/2562 624/จ.62/215 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
113 จ้างเหมาตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 2022 2096 21/05/2562 624/จ.62/214 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
114 จ้างเหมาก่อสร้างศาลาทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2023 15/05/2562 624/จ.62/209 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
115 จ้างเหมาก่อสร้างศาลาทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2239 22 14/05/2562 624/จ.62/203 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
116 จ้างเหมาติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2023 14/05/2562 624/จ.62/204 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
117 จ้างเหมาตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 22 2096 14/05/2562 624/จ.62/205 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
118 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร 29/04/2562 624/จ.62/191 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
119 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนปี 2562 รหัสงาน 31500 22/04/2562 624/จ.62/186 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
120 จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวงหมายเลข 2410 22/04/2562 624/จ.62/185 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
แสดง 106 ถึง 120 จาก 137 รายการ