title
แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
UDONTHANI 2 (NONG HAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นที่จะรักษาทางหลวงให้ผู้ใช้ทางหลวง ได้ใช้ ทางหลวงที่ได้มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย สวยงาม โดยใช้วัสดุในท้องถิ่นและทรัพยากรที่มีอยู่ ให้เกิด ประโยชน์สูงสุดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 ตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 22 ตอน หนองขาม-หนองหาน ระหว่าง กม.7+000-กม.36+070 13/05/2563 624/จ.63/173 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
32 ตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 2096 2230 2092 05/05/2563 624/จ.63/169 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
33 ตัดหญ้าลาดข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 2239 2393 05/05/2563 624/จ.63/168 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
34 ซ่อมแซมศาลาทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2023 ตอน ศรีธาตุ - วังสามหมอ ที่ กม.49+909 LT. และ กม.60+614 RT. 23/04/2563 624/จ.63/162 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
35 ซ่อมแซมศาลาทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 22 ตอน หนองขาม - หนองหาน ที่ กม.20+730 RT.และ กม.32+635 RT. 20/04/2563 624/จ.63/161 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
36 ติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยทางหลวงหมายเลข 22 ตอน หนองหาน-บ้านยา ระหว่าง กม.35+850 - กม.36+060 20/04/2563 624/จ.63/160 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
37 ซ่อมแซมศาลาทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2096 ตอน หนองเม็ก-บ้านดุง ที่ กม.35+320 LT.และ กม.35+347 RT. 17/04/2563 624/จ.63/158 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
38 ติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 2096 ระหว่าง กม.39+350-กม.40+000 17/04/2563 624/จ.63/157 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
39 ซ่อมแซมศาลาทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2022 ที่ กม.0+990 ด้านซ้ายทางและ กม.11+778 ด้านซ้ายทาง 15/04/2563 624/จ.63/152 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
40 ติดตั้งไฟสัญญาณจราจร (ไฟกระพริบ) และตีเส้นจราจรใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2096 ที่ กม.37+925 (สามแยกบ้านดุง) 19/03/2563 624/จ.63/130 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
41 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปี 2563 รหัสงาน 33500 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 2239 ตอน บ้านต้อง-ศรีธาตุ ตอน 2 ระหว่าง กม.29+150-30+050 (โรงเรียนห้วยยางชัยพร) 15/04/2563 อด.2/จจ./9/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
42 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปี 2563 รหัสงาน 33500 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 2270 ตอน มีชัย-ลำน้ำสงคราม กม.13+800 (โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร 14/04/2563 อด.2/จจ./8/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
43 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปี 2563 รหัสงาน 33500 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 2318 ตอน ทุ่งใหญ่-ทุ่งฝน กม.5+250 RT.(โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร) 14/04/2563 อด.2/จจ./7/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
44 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 33500 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 2255 ตอนควบคุม 0100 ตอน นาข่า-สุมเส้า ที่ กม.15+570 (โรงเรียนบ้านหนองนาไฮโนนสะอาด) 14/04/2563 อด.2/จจ./6/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
45 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 33500 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 2239 ตอน บ้านต้อง-ศรีธาตุ ตอน 1 ระหว่าง กม.24+560-กม.25+510 (โรงเรียนบ้านคำม่วง) 09/04/2563 อด.2/จจ./5/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
แสดง 31 ถึง 45 จาก 137 รายการ