title
แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
UDONTHANI 2 (NONG HAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นที่จะรักษาทางหลวงให้ผู้ใช้ทางหลวง ได้ใช้ ทางหลวงที่ได้มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย สวยงาม โดยใช้วัสดุในท้องถิ่นและทรัพยากรที่มีอยู่ ให้เกิด ประโยชน์สูงสุดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน รหัส 33500 ทางหลวงหมายเลข 2270 16/09/2562 31/07/2562 624/จ.62/288 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
2 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน รหัส 33500 ทางหลวงหมายเลข 2318 16/09/2562 31/07/2562 624/จ.62/287 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
3 จ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 2022 2096 22 10/09/2562 08/08/2562 624/-/จ.62/301 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
4 จ้างเหมาตัดหญ้าลาดข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 2393 2023 2025 2231 2350 10/09/2562 08/08/2562 624/-/จ.62/299 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
5 จ้างเหมาซ่อมแซมป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 2350 งานบูรณะทรัพย์สิน 10/09/2562 07/08/2562 624/-/จ.62/296 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
6 จ้างเหมาติดตั้งเป้าสะท้อนแสง 10/09/2562 30/07/2562 624/-/จ.62/281 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
7 จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง งานบรุณะทรัพย์สิน 10/09/2562 30/07/2562 624/จ.62/280 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
8 จ้างเหมาตัดหญ้าลาดข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 2393 2023 2239 04/09/2562 25/07/2562 624/จ.62/279 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
9 จ้างเหมาตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 2022 2096 2318 2096 2092 2230 04/09/2562 24/07/2562 624/จ.62/274 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
10 จ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 2023 22 04/09/2562 23/07/2562 624/จ.62/266 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
11 จ้างเหมาผลิตป้ายจราจรเพื่อติดตั้งในทางหลวงหมายเลข 22 04/09/2562 23/07/2562 624/จ.62/265 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
12 จ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 2255 2410 2022 2312 04/09/2562 23/07/2562 624/จ.62/264 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
13 จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง งานบรูณะทรัพย์สิน 04/09/2562 12/07/2562 624/จ.62/262 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
14 จ้างเหมาก่อสร้างศาลาทางหลวง (ก่อสร้างใหม) 11/07/2562 05/07/2562 624/จ.62/255 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
15 จ้างเหมาตัดหญ้าลาดข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 227 2289 04/09/2562 28/06/2562 624/จ.62/253 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 53 รายการ