title
แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
UDONTHANI 2 (NONG HAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นที่จะรักษาทางหลวงให้ผู้ใช้ทางหลวง ได้ใช้ ทางหลวงที่ได้มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย สวยงาม โดยใช้วัสดุในท้องถิ่นและทรัพยากรที่มีอยู่ ให้เกิด ประโยชน์สูงสุดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาก่อสร้างศาลาทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2023 17/05/2562 15/05/2562 624/จ.62/209 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
2 จ้างเหมาก่อสร้างศาลาทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2239 22 17/05/2562 14/05/2562 624/จ.62/203 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
3 จ้างเหมาติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2023 17/05/2562 14/05/2562 624/จ.62/204 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
4 จ้างเหมาตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 22 2096 17/05/2562 14/05/2562 624/จ.62/205 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
5 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร 02/05/2562 29/04/2562 624/จ.62/191 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
6 จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวงหมายเลข 2410 02/05/2562 22/04/2562 624/จ.62/185 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
7 จ้างเหมาติดตั้งราวกันอันตราย 02/05/2562 22/04/2562 624/จ.62/184 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
8 ปรับปรุงทางเท้าบริเวณหน้าโรงเรียน 02/05/2562 22/04/2562 624/จ.62/183 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
9 จ้างเหมาทำทางเท้า ทางหลวงหมายเลข 2255 02/05/2562 22/04/2562 624/จ.62/182 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
10 จ้างเหมาตัดหญ้าทางหลวงหมายเลข 2239 10/04/2562 28/03/2562 624/จ.62/162 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
11 จ้างเหมาตัดหญ้าทางหลวงหมายเลข 2025 2350 10/04/2562 26/03/2562 624/จ.62/158 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
12 จ้างเหมาตัดหญ้าทางหลวงหมายเลข 22 2096 11/04/2562 26/03/2562 624/จ.62/157 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
13 จ้างเหมาติดตั้งราวกันอันตราย 07/02/2562 31/01/2562 624/จ.62/120 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
14 จ้างเหมาซ่อมแซมราวกันอันตราย งานบูรณะทรัพย์สิน 07/02/2562 30/01/2562 624/จ.62/117 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
15 จ้างเหมาตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 2022 08/01/2562 25/12/2561 624/จ.62/077 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 19 รายการ