title
แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
UDONTHANI 2 (NONG HAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นที่จะรักษาทางหลวงให้ผู้ใช้ทางหลวง ได้ใช้ ทางหลวงที่ได้มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย สวยงาม โดยใช้วัสดุในท้องถิ่นและทรัพยากรที่มีอยู่ ให้เกิด ประโยชน์สูงสุดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ผลิตและติดตั้งเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 2023 05/01/2564 624/จ.64/104 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
2 ติดตั้งไฟสัญญาณจราจร (ไฟกระพริบ) และติดตั้งป้ายเตือนทางแยก 06/01/2564 624/จ.64/108 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
3 ตัดหญ้าสองข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 2329 2312 24/12/2563 624/จ.64/097 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
4 ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 22 21/12/2563 624/จ.64/078 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
5 ตัดหญ้าสองข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 22 23/12/2563 624/จ.64/093 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
6 ตัดหญ้าสองข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 2255 2410 23/12/2563 624/จ.64/092 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
7 ตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 2096 2092 2230 22/12/2563 624/จ.64/085 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
8 ตัดหญ้าลาดข้างทาง 227 2023 2239 21/12/2563 624/จ.64/079 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
9 ตัดหญ้าลาดข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 2239 2393 16/12/2563 624/จ.64/073 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
10 ตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 2096 14/12/2563 624/จ.64/065 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
11 จ้างตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 2023 14/12/2563 624/จ.64/064 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
12 ติดตั้งไฟสัญญาณกระพริบ ทางหลวงหมายเลข 227 09/12/2563 624/จ.64/063 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
13 จ้างเหมาก่อสร้างศาลาทางหลวง (ก่อสร้างใหม่) Type B 04/12/2563 624/จ.64/055 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
14 ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ ทางหลวงหมายเลข 2410 ที่ กม.0+260 03/12/2563 624/จ.64/054 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
15 ติดตั้งไฟสัญญาณกระพริบ ทางหลวงหมายเลข 2023 01/12/2563 624/จ.64/051 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 161 รายการ