title
แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
UDONTHANI 2 (NONG HAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นที่จะรักษาทางหลวงให้ผู้ใช้ทางหลวง ได้ใช้ ทางหลวงที่ได้มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย สวยงาม โดยใช้วัสดุในท้องถิ่นและทรัพยากรที่มีอยู่ ให้เกิด ประโยชน์สูงสุดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 ตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 2096 2092 2230 25/08/2563 624/จ.63/271 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
92 ตัดหญ้าสองข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 2025 2231 2350 2393 25/08/2563 624/จ.63/270 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
93 ตัดหญ้าสองข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 22 17/08/2563 624/จ.63/258 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
94 ซ่อมแซม ปรับปรุงเปลี่ยนฝารางและขุดลอกรางระบายน้ำ 10/06/2563 624/จ.63/193 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
95 ตัดหญ้าลาดข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 2239 07/08/2563 624/จ.63/256 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
96 ตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 2096 22 06/08/2563 624/จ.63/253 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
97 ติดตั้งเป้าสะพาน 06/08/2563 624/จ.63/251 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
98 ตัดหญ้าสองข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 2022 03/08/2563 624/จ.63/246 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
99 ตัดหญ้าลาดข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 2023 2393 13/07/2563 624/จ.63/235 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
100 ตัดหญ้าลาดข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 2023 2393 13/07/2563 624/จ.63/235 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
101 ซ่อมแซมศาลาทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 22 ด้าน LT. และ RT. 14/07/2563 624/จ.63/236 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
102 ตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 2096 2092 2230 10/07/2563 624/จ.63/232 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
103 ตัดหญ้าสองข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 2023 ตอนน้ำฆ้อง-ศรีธาตุ 03/07/2563 624/จ.63/225 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
104 ล้างเครื่องปรับอากาศ 25/06/2563 624/จ.63/219 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
105 ตัดหญ้าสองข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 2312 25/06/2563 624/จ.63/218 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
แสดง 91 ถึง 105 จาก 417 รายการ