title
แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
UDONTHANI 2 (NONG HAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นที่จะรักษาทางหลวงให้ผู้ใช้ทางหลวง ได้ใช้ ทางหลวงที่ได้มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย สวยงาม โดยใช้วัสดุในท้องถิ่นและทรัพยากรที่มีอยู่ ให้เกิด ประโยชน์สูงสุดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 4 รายการ 02/01/2563 624/ซ.63/079 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
77 ซื้อปุ๋ย 5 รายการ 27/12/2562 624/ซ.63/072 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
78 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 8 รายการ 27/12/2562 624/ซ.63/071 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
79 ซื้อแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน2,000 ลิตร 27/12/2562 624/ซ.63/070 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
80 ซื้อปุ๋ย 5 รายการ 26/12/2562 624/ซ.63/069 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
81 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 4รายการ 26/12/2562 624/ซ.63/068 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
82 ซื้อหลักนำทาง 26/12/2562 624/ซ.63/067 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
83 ซื้อปุ๋ย จำนวน 4 รายการ 25/12/2562 624/ซ.63/065 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
84 ตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 2022 2096 2318 18/09/2563 624/จ.63/311 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
85 ผลิตป้ายจราจร ปริมาณงาน 89.10 ตร.ม. 15/09/2563 624/จ.63/298 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
86 ตัดหญ้าสองข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 2023 16/09/2563 624/จ.63/300 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
87 ตัดหญ้าลาดข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 2239 2023 15/09/2563 624/จ.63/294 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
88 งานปรับปรุงความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 2231 ที่ กม.3+800 02/09/2563 624/จ.63/277 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
89 ตัดหญ้าลาดข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 227 2289 02/09/2563 624/จ.63/276 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
90 ตัดหญ้าสองข้างทาง 2255 2410 02/09/2563 624/จ.63/275 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
แสดง 76 ถึง 90 จาก 417 รายการ