title
แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
UDONTHANI 2 (NONG HAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นที่จะรักษาทางหลวงให้ผู้ใช้ทางหลวง ได้ใช้ ทางหลวงที่ได้มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย สวยงาม โดยใช้วัสดุในท้องถิ่นและทรัพยากรที่มีอยู่ ให้เกิด ประโยชน์สูงสุดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 8 รายการ 30/01/2563 624/ซ.63/100 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
62 ซื้อท่อคอนกรีต 28/01/2562 624/ซ.63/097 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
63 หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร 22/01/2563 624/ซ.63/095 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
64 ซื้อน้ำมันดีเซล 21/01/2563 624/ซ.63/094 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
65 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 3 รายการ 16/01/2563 624/ซ.63/090 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
66 ซื้อน้ำมันดีเซล 14/01/2563 624/ซ.63/087 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
67 วัสดุก่อสร้าง 6 รายการ 14/01/2563 624/ซ.63/085 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
68 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 5 รายการ 13/01/2563 624/ซ.63/082 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
69 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 6 รายการ 09/01/2563 624/ซ.63/079 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
70 ซื้อป้ายไวนิล 3รายการ 16/01/2563 624/ซ.63/091 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
71 ซื้อหลักกิโลเมตร 16/01/2563 624/ซ.63/089 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
72 ซื้อแผงควบคุมไฟสัญญาณจราจร 09/01/2563 624/ซ.63/078 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
73 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 7 รายการ 09/01/2563 624/ซ.63/077 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
74 ซื้อกรวยยาง 03/01/2563 624/ซ.63/076 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
75 ซื้อป้ายไวนิล 7 รายการ 02/01/2563 624/ซ.63/075 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
แสดง 61 ถึง 75 จาก 417 รายการ