title
แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
UDONTHANI 2 (NONG HAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นที่จะรักษาทางหลวงให้ผู้ใช้ทางหลวง ได้ใช้ ทางหลวงที่ได้มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย สวยงาม โดยใช้วัสดุในท้องถิ่นและทรัพยากรที่มีอยู่ ให้เกิด ประโยชน์สูงสุดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 ซื้อน้ำมันดีเซล (ด่าน) 19/03/2563 624/ซ.63/132 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
47 ซื้อหมึก 3 รายการ 19/03/2563 624/ซ.63/129 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
48 ซื้อวัสดุสำนักงาน 15 รายการ 18/03/2563 624/ซ.63/128 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
49 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 4 รายการ 18/03/2563 624/ซ.63/127 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
50 ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 17/03/2563 624/ซ.63/125 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
51 ซื้อแผ่นสติ๊กเกอร์ 4 รายการ 16/03/2563 624/ซ.63/123 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
52 ซื้อหินคลุก 12/03/2563 624/ซ.63/120 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
53 ซื้อหินคลุก 11/03/2563 624/ซ.63/117 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
54 ซื้อเสาป้าย 2 รายการ 11/03/2563 624/ซ.63/116 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
55 ซื้อหิน 2 รายการ 09/03/2563 624/ซ.63/115 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
56 ซื้อน้ำมันดีเซล 09/03/2563 624/ซ.63/114 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
57 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 04/03/2563 624/ซ.63/113 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
58 ซ์้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 02/03/2563 624/ซ.63/112 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
59 ซื้อน้ำมันดีเซล 18/02/2563 624/ซ.63/109 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
60 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 8 รายการ 31/01/2563 624/ซ.63/103 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
แสดง 46 ถึง 60 จาก 417 รายการ