title
แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
UDONTHANI 2 (NONG HAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นที่จะรักษาทางหลวงให้ผู้ใช้ทางหลวง ได้ใช้ ทางหลวงที่ได้มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย สวยงาม โดยใช้วัสดุในท้องถิ่นและทรัพยากรที่มีอยู่ ให้เกิด ประโยชน์สูงสุดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 ซื้อแผ่นสะท้อนแสง 15/04/2563 624/ซ.63/154 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
32 ซื้อวัสดุสำนักงาน 12 รายการ 15/04/2563 624/ซ.63/153 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
33 ซื้อหลักนำทาง 14/04/2563 624/ซ.63/150 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
34 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 8 รายการ 14/04/2563 624/ซ.63/149 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
35 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 5 รายการ 13/04/2563 624/ซ.63/148 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
36 ซื้อยาง AC60/70 13/04/2563 624/ซ.63/147 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
37 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 5 รายการ 10/04/2563 624/ซ.63/145 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
38 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 5 รายการ 10/04/2563 624/ซ.63/146 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
39 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 5 รายการ 10/04/2563 624/ซ.63/146 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
40 ซื้อน้ำมันดีเซล 09/04/2563 624/ซ.63/144 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
41 ซื้อยาง 3 รายการ 08/04/2563 624/ซ.63/143 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
42 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 2 รายการ 01/04/2563 624/ซ.63/141 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
43 ซื้อแบริเออร์ 31/03/2563 624/ซ.63/140 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
44 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 4 รายการ 30/03/2563 624/ซ.63/137 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
45 ซื้อน้ำมันดีเซล 4000 ลิตร 25/03/2563 624/ซ63/134 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
แสดง 31 ถึง 45 จาก 417 รายการ