title
แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
UDONTHANI 2 (NONG HAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นที่จะรักษาทางหลวงให้ผู้ใช้ทางหลวง ได้ใช้ ทางหลวงที่ได้มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย สวยงาม โดยใช้วัสดุในท้องถิ่นและทรัพยากรที่มีอยู่ ให้เกิด ประโยชน์สูงสุดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 ซื้อยาง จำนวน3รายการ 10/06/2563 624/ซ.63/194 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
17 ซื้อหลักนำทาง 09/06/2563 624/ซ.63/192 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
18 ซื้อวัสดุสำนักงาน 09/06/2563 624/ซ.63/191 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
19 ซื้อแบริเออร์พลาสติก 08/06/2563 624/ซ.63/189 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
20 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 7 รายการ 08/06/2563 624/ซ.63/188 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
21 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 4 รายการ 20/05/2563 624/ซ.63/178 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
22 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 4 รายการ 18/05/2563 624/ซ.63/176 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
23 ซื้อน้ำมันดีเซล 13/05/2563 624/ซ.63/175 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
24 ซื้อวัสดุสำนักงาน 12 รายการ 07/05/2563 624/ซ.63/171 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
25 ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า 13/05/2563 624/ซ.63/174 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
26 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 30/04/2563 624/ซ.63/166 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
27 ซื้อน้ำมันดีเซล 30/04/2563 624/ซ.63/167 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
28 ซื้อปุ๋ย 4 รายการ 29/04/2563 624/ซ.63/164 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
29 ซื้อหลักนำทาง 17/04/2563 624/ซ.63/159 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
30 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 5 รายการ 16/04/2563 624/ซ.63/156 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
แสดง 16 ถึง 30 จาก 417 รายการ