title
แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
UDONTHANI 2 (NONG HAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นที่จะรักษาทางหลวงให้ผู้ใช้ทางหลวง ได้ใช้ ทางหลวงที่ได้มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย สวยงาม โดยใช้วัสดุในท้องถิ่นและทรัพยากรที่มีอยู่ ให้เกิด ประโยชน์สูงสุดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 2022 2096 2318 18/09/2563 624/จ.63/311 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
2 ผลิตป้ายจราจร ปริมาณงาน 89.10 ตร.ม. 15/09/2563 624/จ.63/298 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
3 ตัดหญ้าสองข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 2023 16/09/2563 624/จ.63/300 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
4 ตัดหญ้าลาดข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 2239 2023 15/09/2563 624/จ.63/294 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
5 งานปรับปรุงความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 2231 ที่ กม.3+800 02/09/2563 624/จ.63/277 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
6 ตัดหญ้าลาดข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 227 2289 02/09/2563 624/จ.63/276 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
7 ตัดหญ้าสองข้างทาง 2255 2410 02/09/2563 624/จ.63/275 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
8 ตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 2096 2092 2230 25/08/2563 624/จ.63/271 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
9 ตัดหญ้าสองข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 2025 2231 2350 2393 25/08/2563 624/จ.63/270 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
10 ตัดหญ้าสองข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 22 17/08/2563 624/จ.63/258 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
11 ซ่อมแซม ปรับปรุงเปลี่ยนฝารางและขุดลอกรางระบายน้ำ 10/06/2563 624/จ.63/193 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
12 ตัดหญ้าลาดข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 2239 07/08/2563 624/จ.63/256 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
13 ตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 2096 22 06/08/2563 624/จ.63/253 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
14 ติดตั้งเป้าสะพาน 06/08/2563 624/จ.63/251 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
15 ตัดหญ้าสองข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 2022 03/08/2563 624/จ.63/246 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 334 รายการ