title
แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
UDONTHANI 2 (NONG HAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นที่จะรักษาทางหลวงให้ผู้ใช้ทางหลวง ได้ใช้ ทางหลวงที่ได้มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย สวยงาม โดยใช้วัสดุในท้องถิ่นและทรัพยากรที่มีอยู่ ให้เกิด ประโยชน์สูงสุดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาตัดหญ้าลาดข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 227 2023 14/06/2562 12/06/2562 624/จ.62/241 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
2 จ้างเหมาตัดหญ้าลาดข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 2393 2289 06/06/2562 06/06/2562 624/จ.62/232 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
3 จ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 2022 05/06/2562 04/06/2562 624/จ.62/228 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
4 จ้างเหมาตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 2023 2231 05/06/2562 04/06/2562 624/จ.62/227 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
5 จ้างเหมาติดตั้งแบริเออร์พลาสติกและหลักนำทางชนิดอ่อนตัว งานบรูณะทรัพย์สิน 29/05/2562 29/05/2562 624/จ.62/220 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
6 จ้างเหมาติดตั้งแบริเออร์พลาสติก งานบรูณะทรัพย์สิน 29/05/2562 29/05/2562 624/จ.62/219 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
7 จ้างเหมาซ่อมแซมป้ายเตือนแนวทาง งานบรูณะทรัพย์สิน 29/05/2562 29/05/2562 624/จ.62/218 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
8 จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง งานบรูณะทรัพย์สิน 29/05/2562 29/05/2562 624/จ.62/217 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
9 จ้างเหมาตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 2025 2350 29/05/2562 29/05/2562 624/จ.62/216 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
10 จ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 2312 2410 29/05/2562 29/05/2562 624/จ.62/215 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
11 จ้างเหมาตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 2022 2096 21/05/2562 21/05/2562 624/จ.62/214 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
12 จ้างเหมาก่อสร้างศาลาทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2023 17/05/2562 15/05/2562 624/จ.62/209 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
13 จ้างเหมาก่อสร้างศาลาทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2239 22 17/05/2562 14/05/2562 624/จ.62/203 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
14 จ้างเหมาติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2023 17/05/2562 14/05/2562 624/จ.62/204 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
15 จ้างเหมาตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 22 2096 17/05/2562 14/05/2562 624/จ.62/205 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 98 รายการ