title
แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
UDONTHANI 2 (NONG HAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นที่จะรักษาทางหลวงให้ผู้ใช้ทางหลวง ได้ใช้ ทางหลวงที่ได้มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย สวยงาม โดยใช้วัสดุในท้องถิ่นและทรัพยากรที่มีอยู่ ให้เกิด ประโยชน์สูงสุดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 จ้างเหมาตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 2022 25/12/2561 624/จ.62/077 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
92 จ้างเหมาตัดหญ้าลาดข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 227 2289 18/12/2561 624/จ.62/075 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
93 จ้างเหมาตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 2255 2410 14/12/2561 624/จ.62/068 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
94 จ้างเหมาตัดหญ้าทางหลวงหมายเลข 22 2096 12/12/2561 624/0"62/064 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
95 จ้างก่อสร้างจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2562 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 22 ตอน หนองขาม - หนองหาน ระหว่าง กม.28+840 - กม.31+512 LT. 27/11/2561 คค06044/พ.5.1(eb)/21/2562 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
96 จ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2562 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2350 ตอน หนองหาน - กุมภวาปี ระหว่าง กม.18+560 - กม.20+497 27/11/2561 คค06044/พ.5.1(eb)/20/2562 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
แสดง 91 ถึง 96 จาก 96 รายการ