title
แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
UDONTHANI 2 (NONG HAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นที่จะรักษาทางหลวงให้ผู้ใช้ทางหลวง ได้ใช้ ทางหลวงที่ได้มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย สวยงาม โดยใช้วัสดุในท้องถิ่นและทรัพยากรที่มีอยู่ ให้เกิด ประโยชน์สูงสุดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาตัดหญ้าลาดข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 227 2023 14/06/2562 12/06/2562 624/จ.62/241 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
2 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร 02/05/2562 29/04/2562 624/จ.62/191 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
3 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนปี 2562 รหัสงาน 31500 23/04/2562 22/04/2562 624/จ.62/186 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
4 จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวงหมายเลข 2410 23/04/2562 22/04/2562 624/จ.62/185 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
5 จ้างเหมาติดตั้งราวกันอันตราย 23/04/2562 22/04/2562 624/จ.62/184 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
6 ปรับปรุงทางเท้าบริเวณหน้าโรงเรียน 23/04/2562 22/04/2562 624/จ.62/183 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
7 จ้างเหมาทำทางเท้า ทางหลวงหมายเลข 2255 23/04/2562 22/04/2562 624/จ.62/182 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
8 จ้างเหมาตีเส้นจราจรและติดตั้งป้ายจราจร 03/04/2562 03/04/2562 624/จ.62/165 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
9 จ้างเหมาก่อสร้างศาลาทางหลวงใหม่ (ทดแทนของเดิม) และย้ายจุดก่อสร้างศาลาทางหลวงใหม่ 26/02/2562 26/02/2562 624/จ.62/139 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
10 จ้างเหมาติดตั้งราวกันอันตราย 31/01/2562 31/01/2562 624/จ.62/120 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
11 จ้างเหมาทำงานแผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) 17/01/2562 17/01/2562 คค06044/พ.5.1(eb)/22/2562 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
12 ซื้อหิน 3/8 25/12/2561 25/12/2561 624/ซ.62/078 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
13 จ้างเหมาตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 2022 25/12/2561 25/12/2561 624/จ.62/077 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
14 จ้างเหมาตัดหญ้าลาดข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 227 2289 18/12/2561 18/12/2561 624/จ.62/075 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
15 จ้างเหมาตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 2255 2410 17/12/2561 14/12/2561 624/จ.62/068 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 18 รายการ