title
แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
UDONTHANI 2 (NONG HAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นที่จะรักษาทางหลวงให้ผู้ใช้ทางหลวง ได้ใช้ ทางหลวงที่ได้มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย สวยงาม โดยใช้วัสดุในท้องถิ่นและทรัพยากรที่มีอยู่ ให้เกิด ประโยชน์สูงสุดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน รหัส 33500 ทางหลวงหมายเลข 2270 29/08/2562 31/07/2562 624/จ.62/288 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
2 างเหมาโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ปี 2562 รหัสงาน 12100 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2096 ตอนควบคุม 0102 ตอน บ้านดุง - หนองกา ระหว่าง กม.44+454 - กม.46+395 (เป็นช่วงๆ) 13/08/2562 13/08/2562 คค 06044/พ.5.1(eb)/23/2562 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
3 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 10/08/2562 18/04/2562 624/ซ.62/179 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
4 ซื้อกรวยยาง 10/08/2562 17/04/2562 624/ซ.62/178 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
5 ซื้อหิน จำนวน 2 รายการ 10/08/2562 17/04/2562 624/ซ.62/176 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
6 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ 10/08/2562 10/04/2562 624/ซ.62/174 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
7 ซื้อยาง 10/08/2562 10/04/2562 624/ซ.62/173 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
8 ซื้อน้ำมันดีเซล 10/08/2562 10/04/2562 624/ซ.62/172 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
9 ซื้อหินคลุก 10/08/2562 09/04/2562 624/ซ.62/171 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
10 ซื้อ Hot mix 10/08/2562 09/04/2562 624/ซ.62/169 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
11 ซื้อ Hot mix 10/08/2562 10/08/2562 624/ซ.62/166 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
12 น้ำมันดีเซล จำนวน 3,000ลิตร 10/08/2562 10/04/2562 624/ซ.62/164 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
13 จ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 2022 2096 22 08/08/2562 08/08/2562 624/-/จ.62/301 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
14 จ้างเหมาตัดหญ้าลาดข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 2393 2023 2025 2231 2350 08/08/2562 08/08/2562 624/-/จ.62/299 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
15 จ้างเหมาตัดหญ้าลาดข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 2393 2023 2239 26/07/2562 25/07/2562 624/จ.62/279 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 35 รายการ