title
แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
UDONTHANI 2 (NONG HAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นที่จะรักษาทางหลวงให้ผู้ใช้ทางหลวง ได้ใช้ ทางหลวงที่ได้มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย สวยงาม โดยใช้วัสดุในท้องถิ่นและทรัพยากรที่มีอยู่ ให้เกิด ประโยชน์สูงสุดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 จ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 2022 04/06/2562 624/จ.62/228 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
32 จ้างเหมาตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 2023 2231 04/06/2562 624/จ.62/227 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
33 จ้างเหมาติดตั้งแบริเออร์พลาสติกและหลักนำทางชนิดอ่อนตัว งานบรูณะทรัพย์สิน 29/05/2562 624/จ.62/220 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
34 จ้างเหมาติดตั้งแบริเออร์พลาสติก งานบรูณะทรัพย์สิน 29/05/2562 624/จ.62/219 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
35 จ้างเหมาซ่อมแซมป้ายเตือนแนวทาง งานบรูณะทรัพย์สิน 29/05/2562 624/จ.62/218 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
36 จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง งานบรูณะทรัพย์สิน 29/05/2562 624/จ.62/217 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
37 จ้างเหมาตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 2025 2350 29/05/2562 624/จ.62/216 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
38 จ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 2312 2410 29/05/2562 624/จ.62/215 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
39 จ้างเหมาตัดหญ้าทางหลวงหมายเลข 22 2096 26/03/2562 624/จ.62/157 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
แสดง 31 ถึง 39 จาก 39 รายการ