title
แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
UDONTHANI 2 (NONG HAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นที่จะรักษาทางหลวงให้ผู้ใช้ทางหลวง ได้ใช้ ทางหลวงที่ได้มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย สวยงาม โดยใช้วัสดุในท้องถิ่นและทรัพยากรที่มีอยู่ ให้เกิด ประโยชน์สูงสุดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 ซื้อ Hot mix 25/04/2562 624/ซ.62/189 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
17 ซื้อป้ายไวนิล 22/04/2562 624/ซ.62/188 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
18 ซื้อผงซับน้ำมัน 22/04/2562 624/ซ.62/187 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
19 ซื้อกรวยยาง 19/04/2562 624/ซ.62/181 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
20 ซื้อ hot mix 19/04/2562 624/ซ.62/180 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
21 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 18/04/2562 624/ซ.62/179 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
22 ซื้อกรวยยาง 17/04/2562 624/ซ.62/178 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
23 ซื้อหิน จำนวน 2 รายการ 17/04/2562 624/ซ.62/176 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
24 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ 10/04/2562 624/ซ.62/174 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
25 ซื้อยาง 10/04/2562 624/ซ.62/173 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
26 ซื้อน้ำมันดีเซล 10/04/2562 624/ซ.62/172 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
27 ซื้อหินคลุก 09/04/2562 624/ซ.62/171 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
28 ซื้อ Hot mix 09/04/2562 624/ซ.62/169 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
29 ซื้อ Hot mix 03/04/2562 624/ซ.62/166 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
30 จ้างเหมาตัดหญ้าลาดข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 2393 2289 06/06/2562 624/จ.62/232 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
แสดง 16 ถึง 30 จาก 39 รายการ