title
แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
UDONTHANI 2 (NONG HAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นที่จะรักษาทางหลวงให้ผู้ใช้ทางหลวง ได้ใช้ ทางหลวงที่ได้มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย สวยงาม โดยใช้วัสดุในท้องถิ่นและทรัพยากรที่มีอยู่ ให้เกิด ประโยชน์สูงสุดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 5 รายการ 11/08/2562 01/05/2562 624/ซ.62/199 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
2 ซื้อหลักนำทางชนิดอ่อนตัว 11/08/2562 01/05/2562 624/ซ.62/196 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
3 ซื้อน้ำมันดีเซล 11/08/2562 29/04/2562 624/ซ.62/195 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
4 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 11/08/2562 29/04/2562 624/ซ.62/194 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
5 ซื้อ Hot mix 11/08/2562 29/04/2562 624/:.62/193 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
6 ซื้อผงซับน้ำมัน 11/08/2562 29/04/2562 624/ซ.62/192 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
7 ซื้อไฟฟ้า 4 รายการ 11/08/2562 25/04/2562 624/ซ.62/190 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
8 ซื้อ Hot mix 11/08/2562 25/04/2562 624/ซ.62/189 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
9 ซื้อป้ายไวนิล 11/08/2562 22/04/2562 624/ซ.62/188 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
10 ซื้อผงซับน้ำมัน 11/08/2562 22/04/2562 624/ซ.62/187 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
11 ซื้อกรวยยาง 11/08/2562 19/04/2562 624/ซ.62/181 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
12 ซื้อ hot mix 10/08/2562 19/04/2562 624/ซ.62/180 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
13 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 10/08/2562 18/04/2562 624/ซ.62/179 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
14 ซื้อกรวยยาง 10/08/2562 17/04/2562 624/ซ.62/178 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
15 ซื้อหิน จำนวน 2 รายการ 10/08/2562 17/04/2562 624/ซ.62/176 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 31 รายการ