title
แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
UDONTHANI 2 (NONG HAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นที่จะรักษาทางหลวงให้ผู้ใช้ทางหลวง ได้ใช้ ทางหลวงที่ได้มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย สวยงาม โดยใช้วัสดุในท้องถิ่นและทรัพยากรที่มีอยู่ ให้เกิด ประโยชน์สูงสุดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาตัดหญ้าลาดข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 227 2289 18/12/2561 18/12/2561 624/จ.62/075 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
2 จ้างเหมาตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 2255 2410 17/12/2561 14/12/2561 624/จ.62/068 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
3 จ้างเหมาตัดหญ้าทางหลวงหมายเลข 22 2096 17/12/2561 12/12/2561 624/0"62/064 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
4 จ้างเหมาตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 2096 2230 2092 17/12/2561 17/12/2561 624/จ.62/071 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
แสดง 1 ถึง 4 จาก 4 รายการ