title
แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
UDONTHANI 2 (NONG HAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นที่จะรักษาทางหลวงให้ผู้ใช้ทางหลวง ได้ใช้ ทางหลวงที่ได้มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย สวยงาม โดยใช้วัสดุในท้องถิ่นและทรัพยากรที่มีอยู่ ให้เกิด ประโยชน์สูงสุดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
อวยพรปีใหม่ 2562 พร้อมมอบกระเช้าของขวัญ ขอพร นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง และคณะผู้บริหารกรมทางหลวง
ลงวันที่ 11/01/2562

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562  นายพินิจ  แก้วมาคูณ  ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)  พร้อมด้วย ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงในสังกัดเข้าอวยพรปีใหม่ 2562 พร้อมมอบกระเช้าของขวัญ ขอพร นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง และคณะผู้บริหารกรมทางหลวง


'